Bezpośrednia obsługa Klientów w ośrodku odbywa się:

w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 15.00

od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

 

Do budynku należy wchodzić głównym wejściem. W Biurze Obsługi Klientów może przebywać w tym samym czasie 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Wchodząc do budynku należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce po wejściu do Biura Obsługi Klientów. Zaleca się, aby w Ośrodku pojawiała się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy niewykazująca żadnych objawów chorobowych.

W dalszym ciągu zaleca się kontakt telefoniczny oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym do składnia wniosków poprzez platformę e-PUAP lub poprzez placówki pocztowe w celu załatwienia danej sprawy niewymagającej osobistego wstawiennictwa oraz umożliwia się dostarczanie korespondencji do Ośrodka poprzez pozostawienie w specjalnej skrzynce przymocowanej przy drzwiach wejściowych do Ośrodka (bez potwierdzenia złożenia dokumentu).