Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszego Ośrodka oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

Uchwała Nr XXVIII/366/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie nadania statutu Miejsko–Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyniu.

  

Zarządzenie Nr 271/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

 

Zarządzenie Nr K.021.28.2020 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu z dnia 24 lutego 2020 r.