Od dziś można znów telefonować do naszego Ośrodka na dotychczasowy numer telefoniczny 65 572 01 11 lub na nowy numer 65 300 22 40
 
Dodatkowo uruchomiliśmy bezpośrednie numery do naszych pracowników w konkretnych działach czy zespołach.
Dokładny wykaz znaleźć można w INFORMACJACH O NAS na naszej stronie.
 
Numer FAX także pozostaje bez zmiany pod numerem 65 572 39 11
 
Przestają natomiast funkcjonować pozostałe stare numery tj: 65 572 01 64, 65 572 61 57 i 65 572 38 49