Informujemy, iż w okresie od 1 sierpnia 2021r. do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż 23 września 2021r.,
MGOPS w Gostyniu NIE BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚCI wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego.