Informujemy, że nie wydajemy oraz nie przyjmujemy na chwilę obecną wniosków o wypłatę tzw. bonu energetycznego. Ubieganie się o w/w świadczenie będzie możliwe dopiero od 1 sierpnia 2024 r.