Od 6 maja 2024 r. będą wydawane nowe skierowania niezbędne do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023.

Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych.

Przed wydaniem skierowania należy złożyć oświadczenie o dochodzie osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia.

Przypominamy, że od 12 lutego 2024 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe.
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł
  • dla osoby w rodzinie - 1 590 zł.